پشـت کاجستـــــــان...

آتش عشق(حمید مصدق)

مرا با سوز جان بگذار وبگذر
اسیر و ناتوان بگذار وبگذر

چو شمعی سوختم از آتش عشق
مرا آتش به جان بگذار وبگذر

دلی چون لاله بی داغ غمتنیست
بر این دل هم نشان بگذار وبگذر

مرا با یک جهان اندوهجانسوز
تو ای نامهربان بگذار وبگذر

دو چشمی را که مفتون رختبود
کنون گوهر فشان بگذار وبگذر

در افتادم به گرداب غمعشق
مرا در این میان بگذار وبگذر

مرا با سوز جان بگذار وبگذر
تو اینامهربان بگذار و بگذر

+ نوشته شده در جمعه ۱٧ آبان ۱۳۸٧ ساعت ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ توسط ف.الف نظرات ()