پشـت کاجستـــــــان...

 

الـــــــــــهی !

                    گفتی مکن و بر آن داشتی ...

                         فرمودی بکن و برگذاشتی ...

الـــــــــــهی !

                    اگر ابلیس آدم را بد آموزی کرد،

                         گندم او را که روزی کرد ؟!

الــــــــــــهی !

                         چون بر تو نگریم ، شاهیم و تاج بر سر !

                         و چون به خود نگریم ، خاکیم و خاک بر سر!

 

الــــــــــــهی ! 

                        گر کسی تو را به  جستن یافت ،

                        من به گریختن یافتم!

                        گر کسی تو را به ذکر کردن یافت،

                        من تو را به فراموش کردن یافتم !

                        گر کسی تو را به طلب یافت!

                        من خود طلب از تو یافتم.

الــــــــــــــهی!

                   وسیلت به تو هم توِِیی!

                        اول تو بودی و آخر تویی!

                        همه تویی و بس،

                        باقی هوس. . .

( مناجات خواجه عبدالله انصاری)     

+ نوشته شده در جمعه ۱٢ تیر ۱۳۸۸ ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ توسط ف.الف نظرات ()