پشـت کاجستـــــــان...

» کجا را دارم بروم..؟ :: پنجشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۳
» شاید تمامـــــــــــــــــــــــــــ...آخرین پست :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳٩٢
» یک عاشـــــــــــــقانه ی آرامــــــــــــــــــــــــــــــــــ :: پنجشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٢
» اگر عاشق کسی دیگر شوم... :: چهارشنبه ۳ مهر ۱۳٩٢
» نمایشنامه - آنتیگونه :: چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳٩٢
» کبوتر... :: سه‌شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٢
» چیزهایی که نگفتم... :: یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳٩٢
» سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٢ :: سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٢
» خیال تو... :: سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٢
» بهشـــــت :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٢
» پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٢
» خانه ای روی آب :: پنجشنبه ٦ تیر ۱۳٩٢
» قلب من... چشم تو.. :: یکشنبه ٢ تیر ۱۳٩٢
» شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢ :: شنبه ۱ تیر ۱۳٩٢
» پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢
» پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ :: پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢
» دوستت دارم.. :: پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢
» نوازش... :: پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢
» چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢
» خوابت را دیده ام! :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٢
» دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢ :: دوشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٢
» وقتی تو نیستی... :: یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢
» یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢ :: یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢
» گاهی دوستت دارم گاهی نه.. :: یکشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٢
» شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢ :: شنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٢
» چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٢
» چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢
» یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢
» عاشقانه های شعر کرد :: پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
» منظومه نامه ها/سیدعلی صالحی :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٢
» یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱ :: یکشنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩۱
» پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱٧ دی ۱۳٩۱
» پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۱
» چقدرخوب است!!! :: دوشنبه ٢٧ آذر ۱۳٩۱
» امروز 26 آذر :: یکشنبه ٢٦ آذر ۱۳٩۱
» پایـــــــــــــــــــــــــــــــیز :: سه‌شنبه ٢۳ آبان ۱۳٩۱
» پنجشنبه ٤ آبان ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ٤ آبان ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱
» تو... :: شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱ :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
» غریب است دوست داشتن :: چهارشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩٠
» قصه..تمام ! - رضا کاظمی :: سه‌شنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩٠
» پنجشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٠ :: پنجشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٠
» پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٠ :: پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٠
» چهارشنبه ۸ تیر ۱۳٩٠ :: چهارشنبه ۸ تیر ۱۳٩٠
» روزی اتفاقی به خانه ام آمد... :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» یکشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٠ :: یکشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٠
» آن روز می آید! :: شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٩
» سلام , خداحافظ :: دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩
» یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٩
» یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٩ :: یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٩
» شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٩ :: شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٩
» جمعه ٢٦ شهریور ۱۳۸٩ :: جمعه ٢٦ شهریور ۱۳۸٩
» دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٩ :: دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٩
» ترانه آوار / شهریار قنبری :: دوشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸٩
» قطعاتی از نامه به قلبم : :: یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٩
» وصیت نامه : :: پنجشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٩
» عاشقانه هایی که من دوست می دارم. :: یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩
» شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» تا ابدیت جاری... :: چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» بهترین بهترین من... :: جمعه ٢٧ فروردین ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٩
» با ایـــن همه... :: یکشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٩
» جمعه ٢۸ اسفند ۱۳۸۸ :: جمعه ٢۸ اسفند ۱۳۸۸
» شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۸ :: شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۸
» رؤیای روزانه :: شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸۸
» چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۸
» دوشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸۸
» ِشازده کوچولو :: چهارشنبه ٢ دی ۱۳۸۸
» سوره تماشا! :: یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۸
» من چه سبزم امروز! :: جمعه ۱۳ آذر ۱۳۸۸
» کــــــــــلاغ !!! :: دوشنبه ٢ آذر ۱۳۸۸
» پست فوق العاده اختصاصی!!! :: شنبه ٢۳ آبان ۱۳۸۸
» جمعه ٢٢ آبان ۱۳۸۸ :: جمعه ٢٢ آبان ۱۳۸۸
» یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۸ :: یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۸
» بزرگداشت خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی :: یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸۸
» یادمان سهراب سپهری(هشتاد و یک مین سالروز تولد) :: سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸۸
» پایـــــــــیز :: سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸
» راه سوم! :: پنجشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸۸
» دلم برای باغچه می سوزد!!! :: جمعه ٦ شهریور ۱۳۸۸
» تنهایی،تنها دارایی آدم ها!!! :: شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸۸
» چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸۸
» نزدیــــک آی !!!! :: جمعه ٩ امرداد ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۸
» ابدیت! :: شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۸
» چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
» غربت :: جمعه ٢٦ تیر ۱۳۸۸
» دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸۸ :: دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸۸
» پاهای کثیف :: شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸
» جمعه ۱٢ تیر ۱۳۸۸ :: جمعه ۱٢ تیر ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸
» دفتر های سبز :: جمعه ٢٩ خرداد ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸۸
» خدایا تو حق داشتی . . . :: یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸۸
» شکست من !!! :: پنجشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸۸
» چگونه دیوانه شدم ! (جبران خلیل جبران ) :: دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۸
» شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۸ :: شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۸
» جمعه ۸ خرداد ۱۳۸۸ :: جمعه ۸ خرداد ۱۳۸۸
» بدرود . . . :: چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» تکمیل گذشته.... :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» صدای دیدار! :: یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
» چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸۸
» شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸۸ :: شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸۸
» سکوت :: شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸۸
» بهار را باور کن!!! :: دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٧
» ؟؟؟ :: دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٧
» ؟؟؟ :: جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧
» بال :: جمعه ۱٦ اسفند ۱۳۸٧
» مهتاب :: سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٧
» --- :: سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٧
» مرگ :: سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٧
» رد پا... :: سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٧
» دوست (جبران خلیل جبران) :: شنبه ۱٠ اسفند ۱۳۸٧
» هبوط :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٧
» خانه ی دوست :: پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٧
» پشت کاجستان :: دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٧
» (مارگوت بیگل) :: یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧
» -------- :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧
» (دکتر شریعتی) :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧
» ساکت و تنها :: چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧
» کبوتر :: جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۸٧
» سرمه ی خورشید(نادر نادرپور) :: جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۸٧
» شب :: دوشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٧
» بالها :: دوشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٧
» جزیره :: دوشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٧
» ابدیت :: دوشنبه ٢۳ دی ۱۳۸٧
» روح جهان :: سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳۸٧
» راز :: سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳۸٧
» حلول :: سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳۸٧
» تنهایی!!!! :: سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳۸٧
» کیمیاگر :: سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧
» عقیده :: سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٧
» آتش عشق(حمید مصدق) :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳۸٧
» کبوتر :: جمعه ۱٧ آبان ۱۳۸٧
» عشق(جبران خلیل جبران) :: شنبه ٤ آبان ۱۳۸٧
» خدا :: شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٧
» دوست من... :: دوشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٧
» پشت کاجستان... :: یکشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٧